[fedora-arm] Re: HDMI Audio output on Pine64 with Fedora 35